Πρόγραμμα Α εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Α εξαμήνου για το δεύτερο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ, του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

1η διδακτική ενότητα , 2η διδακτική ενότητα, 3η διδακτική ενότητα