Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Παράταση αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και τις 30/06/2022. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.addictionscourse.gr/), και στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής https://school.med.uoa.gr).

Δημοσίευση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας της κας. Πατσίκα Ευθυμίας, απόφοιτη του Π.Μ.Σ, στην έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, με τίτλο “Καλλιτέχνες και χρήση ψυχοδραστικών ουσιών”.

https://www.psychiatriki-journal.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1657&Itemid=1166&lang=el