Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το διάστημα υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και την Παρασκευή 21/06/2019.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» (MScinAddictology) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιοτήτων.

Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να διαβάσετε την Προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφίου την οποία και θα καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Προκήρυξη 2019-2020

Aίτηση Υποψηφίου

Υπουργική Απόφαση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Απόφαση απαλλαγής τελών φοίτησης

Πρόγραμμα Α εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Α εξαμήνου για το δεύτερο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ, του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

1η διδακτική ενότητα , 2η διδακτική ενότητα, 3η διδακτική ενότητα