Συνεντεύξεις υποψήφιων φοιτητών

Παρακαλώ διαβάστε το παρακάτω έγγραφο σχετικά με τις ώρες και τις ημέρες των συνεντεύξεων.

Χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων