Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ “Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία” του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» (MScinAddictology) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από τις 1/10/2017 έως τις 17/11/2017 στη Γραμματεία της Ά Ψυχιατρικής Κλινικής, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (Βασ. Σοφίας 74, 115 28 Αθήνα).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων με βάση τα δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων.

 

Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να διαβάσετε την Προκήρυξη 2017-2018 και οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφίου 2017-2018 την οποία και θα καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνα: 697 2696000, 694 6027930

E-mail: mmalliori@otenet.gr

E-mail: tinoiko@gmail.com