ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Τίτλος Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ-MSc)

Χρόνος Φοίτησης: Τρία (3) διδακτικά εξάμηνα

Αιτήσεις συμμετοχής

Η υποβολή απαραίτητων εγγράφων γίνεται στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο,

Βασ. Σοφίας 72, Αθήνα 11528

Δικαιολογητικά/ Απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής

Τα έγγραφα που χρειάζονται βρίσκονται στην Προκήρυξη

Γραμματεία: mscaddictology@med.uoa.gr