Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» (MScinAddictology) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιοτήτων.

Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να διαβάσετε την Προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφίου την οποία και θα καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Προκήρυξη 2019-2020

Aίτηση Υποψηφίου