Παράταση υποβολής αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και την Τετάρτη 31/07/2024. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την προκήρυξη είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.addictionscourse.gr/), και στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής https://school.med.uoa.gr).