Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το διάστημα υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και την Παρασκευή 21/06/2019.