Παράταση αιτήσεων υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και τις 30/06/2022. H προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.addictionscourse.gr/), και στην ιστοσελίδα της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής https://school.med.uoa.gr).