Νόμος 4485 για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το νέο νόμο που ψηφίστηκε στις 4 Αυγούστου του 2017 για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ :

ν. 4485