Δημοσίευση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας της κας. Πατσίκα Ευθυμίας, απόφοιτη του Π.Μ.Σ, στην έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, με τίτλο “Καλλιτέχνες και χρήση ψυχοδραστικών ουσιών”.

https://www.psychiatriki-journal.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1657&Itemid=1166&lang=el