Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» της Ιατρικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το νέο ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2023-2024.