Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» (MScinAddictology) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιοτήτων.

Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να διαβάσετε την Προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφίου την οποία και θα καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Προκήρυξη 2019-2020

Aίτηση Υποψηφίου

Υπουργική Απόφαση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Απόφαση απαλλαγής τελών φοίτησης

Πρόγραμμα Α εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Α εξαμήνου για το δεύτερο κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ, του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

1η διδακτική ενότητα , 2η διδακτική ενότητα, 3η διδακτική ενότητα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ “Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία” του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» (MScinAddictology) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή υποψηφιοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους από τις 1/10/2017 έως τις 17/11/2017 στη Γραμματεία της Ά Ψυχιατρικής Κλινικής, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (Βασ. Σοφίας 74, 115 28 Αθήνα).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων με βάση τα δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων.

 

Παρακαλούμε να κατεβάσετε και να διαβάσετε την Προκήρυξη 2017-2018 και οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφίου 2017-2018 την οποία και θα καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνα: 697 2696000, 694 6027930

E-mail: mmalliori@otenet.gr

E-mail: tinoiko@gmail.com

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Π.Μ.Σ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΜΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑ