Εσωτερικός Κανονισμός Π.Μ.Σ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΜΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΛΟΓΙΑ