Δημοσίευση

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας της κας. Πατσίκα Ευθυμίας, απόφοιτη του Π.Μ.Σ, στην έκδοση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, με τίτλο “Καλλιτέχνες και χρήση ψυχοδραστικών ουσιών”.

https://www.psychiatriki-journal.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1657&Itemid=1166&lang=el

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής του Π.Μ.Σ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το διάστημα υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και την Παρασκευή 21/06/2019.