ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη
Συντονιστική Επιτροπή: Μινέρβα-Μελπομένη Μαλλιώρη, Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Στεφανής Νίκος, Σύψα Βάνα, Τζαβέλλας Ηλίας
Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων: Μαλλιώρη Μινέρβα-Μελπομένη, Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Τζαβέλλας Ηλίας, Στεφανής Νίκος, Δουζένης Αθανάσιος, Παπαγεωργίου Χαράλαμπος